<div id="noframefix"> <h1>kaama party list</h1> <p><b>alyansang naniniwala sa kakayahan ng mga mag-aaral ng AMA</b></p> <p>Please <a href="http://kaamaparty.blogspot.com">Click here</a> to visit <a href="http://kaamaparty.blogspot.com"><b>kaama party list</b></a> site</p> </div>